Windows işletim sistemlerinde powershell aracılığı ile donanım sürücülerinizi dışarıya aktarabilirsiniz. öncelikle Windows PowerShell i yönetici olarak açın. Sürücülerin export edileceği bir klasör oluşturun. örneğimizde “C” dizininde “Drivers” isminde bir klasör oluşturduk. Powershell e aşağıdaki komutu girin. Export-WindowsDriver -Destination “C:\Sürücüler\$((Get-WmiObject -Class win32_computersystem).Model)” -Online Klasörün içerisinde ana kartınızın model ismi ile açılmış… Continue Reading Windows’da Sürücülerin Dışarı Aktarılması(Export)