To execute these queries, run “WMIC” at a command prompt, followed by one of the following alias/es: desktopmonitor get name,pnpdeviceid,screenheight,screenwidth baseboard get Manufacturer, Model, Name, PartNumber, slotlayout, serialnumber, poweredon bios get name, version, serialnumber bootconfig get BootDirectory, Caption, TempDirectory, Lastdrive cdrom get Name, Drive, Volumename computersystem get Name, domain, Manufacturer,… Continue Reading WMIC Komutları-2

Kullanımı basittir, komut satırına wmic yazıp enter e basılırsa wmic editörü gelir ya da direkt wmic den sonra /”istenen komutu” yazarak ta çalışabilir… Çalışan Servislerinizin listesi wmic SERVICE Servisi çalıştırmak SERVICE WHERE CAPTION=’TELNET’ CALL STARTSERVICE Bunu bir dosyaya çıktı olarak yollamak isterseniz; WMIC /OUTPUT:”C:\ServiceList.txt” özelleştirebilir, istediğiniz kolonlardaki bilgiyi alabilirsiniz. WMIC… Continue Reading SIHIRLI KOMUTLAR (WMIC)

Temel Komutlar Herhangi bir dosyayı görüntüleme type Örn: type c:\windows\system32\drivers\etc\hosts Çıktı filtreleme findstr find “aranacak_kelime” Örn: netstat -ano |findstr /i listen (/i = büyük küçük harf duyarlı olmasın) Dosya arama bulma dir /s /b filtre Örn: dir /s /b |findstr web.config   Dosya Oluşturma ve Düzenleme Satır satır yeni bir… Continue Reading Windows komut satırı işlemleri

Kullanıcıları listeleme: net user Kullanıcı ekleme: net user testkullanicisi Password* /add Admin kullanıcının şifresini değiştirme: net user administrator Password* Kullanıcı silme: net user testkullanicisi /delete kullanıcıyı Administrators grubuna ekleme:net user administrators hacker /add Domain’e yeni kullanıcı eklemek için komut sonlarına /domain eklenmelidir.   Çevredeki Windows sunucular üzerindeki paylaşımlar: net view \\sunucu Kullanılan paylaşımlar: net use ARP hafızası çevredeki… Continue Reading Komut(cmd) ile kullanıcı işlemleri (Net User)

Özellikle SCCM ile bilgisayarda kurulu olan programı uzaktan kaldırmak istediğinizde o programın uninstall parametresine ihtiyacınız olur. Bu kod üreticinin sitesinde verimiş olabilirde olmayabilirde. Bu tip durumlarda Regedit açılır ve aşağıdaki anahtara gidilir. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall Bu başlığın altında bilgisayarınızın program ekle kaldır menüsünde bulunan tüm yazılımları görürsünüz. Yapmanız gereken kaldırmak istediğiniz programı… Continue Reading Programların Uninstall Komutlarını Öğrenmek

Eski zamanlarda uzak bilgisayarlar üzerinden komut çalıştırmak için Symantec firmasının PC Anywhere yazılımı gibi yazılımlar yoğun kullanılırdı. Son zamanlarda kullanılan sistemlerde özellikle Microsoft tabanlı sistemlerde PowerShell mimarisinin gelişmesiyle birçok işlem PowerShell üzerinden yapılabilir duruma geldi. Yine de bazı durumlarda farklı araçlar kullanmanız gerekiyor. Tabi bu sizin de iş yapış şeklinize… Continue Reading Uzak pc yönetimi (PsExec Nedir? Nasıl Kullanılır?)