Üzerinde çalıştığım veri ambarı projesi için gerekmişti. SQL üzerinden makinein sahip olduğu işlemci ve bellek bilgisini almak istedim. Bunun için aşağıdaki script kullanılabilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 — CPU bilgisini Registry’den alacağız EXEC xp_instance_regread ‘HKEY_LOCAL_MACHINE’, ‘HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0’, ‘ProcessorNameString’; — CPU ve Memory bilgisi… Continue Reading SQL Server CPU ve Memory Bilgisi

Veri tabanı yönetim tarafındaki en büyük kabusumuz disk, işlemci ve bellek kaynaklarının yüksek ölçüde kullanılıyor olmasıdır. Bu yazıda SQL Server tarafından CPU kullanımını nasıl takip edeceğimizi ve yöneteceğimizi örneklendiriyor olacağız. Ayrıca CPU ile ilişki konusunda SQL Server yönetimi konusunda kullandığım farklı kaynaklardan edindiğim birkaç script paylaşıyor olacağım. SQL Server üzerindeki… Continue Reading SQL Server Yüksek CPU Sorunu

Bu makalede bir tablodaki en yüksek veya en düşük veya aradaki kayıtları nasıl bulacağımız konusunda farklı alternatifleri örneklendireceğiz. Aşağıdaki verileri içeren bir tablomuz olduğunu düşünelim. Bu tabloda mağazaların 201005 ayındaki ciroları tarih bazında tutulmaktadır. 1. Örnek Bu tablodaki en yüksek ciro değerine sahip mağazaları bulacağız. Bunun için kullanabileceğimiz alternatifler şunlardır;… Continue Reading SQL MAX MIN SUM İçin Farklı Alternatifler

Bu yazımda t-sql sorgularında filtreleme karmaşasını bir nebze olsun düzene sokmak için ISNULL metodundan bahsedeceğim. Örneğin bir web uygulamamız var. Detaylı arama sayfası yaptık. Bir haylide parametremiz olacak doğal olarak. Ama kullanıcı her parametreyi girmek zorunda değildir. Girilmeyen parametrelerde de bir koşul uygulayamayız. İşte bu durumda ISNULL metodu gülümsüyor bize.… Continue Reading SQL Server da ISNULL Metodu

Row_Number fonksiyonu çalıştırdığımız sorgu sonucunda dönen listenin yanına sıralama kolonu eklemek için kullanılır. Bu eklemenin geçici bir ekleme olduğunu da belirteyim. Yani herhangi bir şekilde veritabanınızı etkileyecek bir durum söz konusu değildir. İsterseniz fonksiyonu anlamak için örneğimize geçelim. Örnekte AdventureWorks2012 veritabanını kullanacağım. Siz de isterseniz buradan indirebilirsiniz. Öncelikle iki örneğimizde… Continue Reading SQL Server 2005 RowNumber Fonksiyonunu Kullanmak ve RowNumber Fonksiyonu ile Belli Aralıktaki Değerleri Almak

Bu yazımda konuda da bahsettiğim gibi birden fazla kayıtlı veriden ID si en büyük olan kaydı ekrana getiren MS SQL sorgusunu sizlerle paylaşacağım. Kodu paylaşmadan önce neden böyle bir sorguya ihtiyaç duyduğumu belirtmek isterim: Müşteri Bilgileri ve Servis Bilgileri tablolarımdan hareketle “X” müşterisinin bilgileri sadece bir tane olabileceği gibi birden… Continue Reading Birden Fazla Kayıttan En Büyük Olanı Getirme (Bire N Tekil Sorgu)

Merhaba bu yazımda konuda da değindiğim gibi MS SQL Server ortamında bulunan mükerrer yani tekrar eden kayıtları getiren SQL sorgusunun yazılışından bahsedeceğim. Genellikle SQL ortamında veri getirirken tekrar eden kayıtların gözükmesini engellemek için “Distinct” ifadesini kullanıyoruz. Karşılaştığım istek sonucu SQL ortamında bulunan tekrar eden kayıtları listeletme gereksinimi üzerine bu yazıyı yazma… Continue Reading MS SQL Server’da Mükerrer Kayıtları Bulma

imdi veritabanımız da verinin eklenme tarihi var ve bu tarih üzerinden şimdiki tarihe kadar olan farkı bulmayı çalışacağız. Bu sayede kullanıcılara veya verilere istediğimiz işlemleri otomatik olarak uygulatabileceğiz. Kod kısmımız alt taraftaki gibidir. Bu kod size eklenme tarihinden günümüz tarihine kadar kalan süresi 15 olan kayıtları verir. SELECT * FROM… Continue Reading Sql İki Tarih Arasında ki Farkı Bulma