Windows u Usb Flash bellekten kurmak için,

WDS (Windows Deployment Services) kurmak için,

windows Dvd sindeki sources klasörü altında olan install.esd dosyasını install.wim dosyasına çevirmek gerekecek.

aslında bu iki dosyada aynıdır

öncelikle komut satırı aracını indirmelisiniz. İndir.

1. ESD2WIM-WIM2ESD-v2.zip dosyasını winrar ile “C:\ ” sürücüsüne çıkarın.

2. klasördeki ESD2WIM-WIM2ESD yi sağ tışa basarak “yönetici olarak çalıştır” denir.

Screen Shot 2016-02-06 at 9.53.53 AM

4. komut dosyasında install.esd dosyası yolu ile birlikte yazılarak”C:\install.esd.” enter lenir.

Screen Shot 2016-02-06 at 9.56.29 AM

 

 

 

 

Açılan menüde kurulum dwd sinin içerdiği windows çeşitleri listelenir.

bunlardan istediklerimizi seçerek wim dosyasına dahil etmiş oluruz.

Screen Shot 2016-02-06 at 9.56.34 AM

5.bizde şuan 1 windows seçeneği olduğu için 1. seçerek dönüşümü başlatmış oluruz.

Screen Shot 2016-02-06 at 9.57.04 AM

tamamlandığında install.wim dosyası ESD2WIM-WIM2ESD-v2 ile aynı klasörde olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *