Gerek SQL Server’in hangi sürümünü kullandığımızı gerekse hangi service pack’in eksik olup olmadığını öğrenmek için SQL Server’in şu anki kurulum bilgilerine ihtiyaç duyarız. Bu yazıda   SQL Server’in sürümünü nasıl öğrenebilirim? SQL Server üzerinde hangi service pack kurulu?   sorularını yanıtlayacak çözümlerden bahsedeceğiz. Makinemizde bulunan SQL Server’in ürün ve sürüm… Continue Reading SQL Server’in kurulum ve sürüm bilgisi

SQL dilininin sunduğu gruplama özelliklerini kullanarak doğrudan veritabanından çektiğimiz bir raporu belli kriterlere göre kırabilir ve alt özet oluşturabiliriz. SQL’in ROLLUP ve CUBE komutları, verileri hızlı bir şekilde özetlememizi sağlar. SQL Server 6.5 ve Oracle 8i ile birlikte gelmiş bu deyimler, özellikle herhangi bir OLAP yatırımı, uygulaması kurmadan etkili istatiksel… Continue Reading SQL’de veri özetleme ve gizli “OLAP raporlama”

İş hacminin arttığı ve veritabanlarının büyüdüğü günümüzde var olan memory alt yapısı, çoğu zaman büyük ölçekli sorguların sonuçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden gün geçtikçe yazılımsal optimize işlemleriyle birlikte sistemi koşturacak, HDD, CPU ve RAM’i de iyileştiririz. Fakat bu iyileştirmeyi yaparken işletim sisteminin sözkonusu donanıma uygunluğunu da gözönünde bulundurmalıyız. Bu… Continue Reading SQL Server’da Maksimum Memory Kullanımı(AWE)

ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE, PIVOT, UNPIVOT, OUTPUT, CROSS APPLY, OUTER APPLY, EXCEPT, INTERSECT, BEGIN TRY, END TRY, BEGIN CATCH, END CATCH, C# Assembly,CLR, Common Table Expression (CTE) SQL Server 2005 ile birlikte T-SQL dilinde güncellemeler, yeni ifadeler geliştirildi. Bu yeni gelen özelliklerden bazıları DDL (data definition language) bazıları da DML… Continue Reading ROW_NUMBER, PIVOT, UNPIVOT, OUTPUT, APPLY

SQL Server üzerinde otomatik sorgular hazırlayıp sorgu sonuçlarını raporla ilgili kişilere mail olarak atmak veya ftp aracılığıyla belirlenmiş bir alana aktarmak özellikle kurumsal uygulamalarda ihtiyaç duyulan bir durumdur. Bu yazıda SQL Server üzerinde mail ve ftp işlemi nasıl yapılacağını örneklendireceğiz. FTP ile dosya alma veya gönderme Ne yazık ki T-SQL… Continue Reading SQL Server’da FTP ve e-Mail İşlemi

Daha önce yazdığımız ipuçlarına ek olarak bu yazıda aşağıdaki ipuçlarını vereceğiz. SQL Server servisi her çalıştığında bazı komutları nasıl çalıştırabiliriz. SQL Server Enterprise Management konsolde açılmıyor. “IS NULL” ve “= NULL” arasındaki fark nedir. COALESCE(), ISNULL() ve NULLIF() fonksiyonlar arasındaki fark nedir. NEWSEQUENTIALID() ve NEWID() arasındaki fark nedir. TRUNCATE ile… Continue Reading SQL Server Programlama ve Yönetim İpuçları – II

SQL Server sahip olduğu Export/Import aracıyla diğer veritabanlarına göre bir adım önde diyebiliriz. SQL Server üzerinde çalışırken sorgu sonucunu Excel formatında dışarı çıkarmak her zaman ihtiyaç duyulan bir durum olmuştur. Excel’de SQL Server’e import veya ters yönde export işlemi için en çok kullanılan yöntemler SQL 2000’de Data Transformation Services (DTS),… Continue Reading SQL’den Excel’e, Excel’den SQL’e Aktarım

Bu makalede genelde ilişkisel veritabanı [Relational Database] sistemlerinin özelde SQL Server’in temel konularından biri olan JOIN seçeneklerini özetleyeceğiz. SQL Server ne tür JOIN seçenekleri sunuyor, bu seçeneklerin birbirinden farkı nedir, olay sadece syntax farklılığı mıdır, performans cephesinden neler oluyor . . . bu soruları yanıtlayacağız. Table veya view gibi kaynakları… Continue Reading SQL Server JOIN türleri kullanılır, INNER JOIN, OUTER JOIN (LEFT JOIN, RIGHT JOIN, CROSS JOIN) nedir?

Önceki yazıda SQL Server’in desteklediği mantıksal tablo birleştirme işleminden (Table Join) bahsetmiştik. Bu yazıda da biraz işin mutafağına geçerek birleştirme işlemin hangi fiziksel yöntemlerle yapıldığını özetlemeye çalışacağız. Diğer veritabanları gibi SQL Server’da bulunan query optimizer bir sorguyu etkin bir şekilde çalıştırmak için bir planlama sunar. Bu planlamanın en önemli parçası… Continue Reading SQL Server JOIN Türleri – II (LOOP, HASH, MERGE JOIN)