Gerek SQL Server’in hangi sürümünü kullandığımızı gerekse hangi service pack’in eksik olup olmadığını öğrenmek için SQL Server’in şu anki kurulum bilgilerine ihtiyaç duyarız. Bu yazıda

 

  • SQL Server’in sürümünü nasıl öğrenebilirim?
  • SQL Server üzerinde hangi service pack kurulu?

 

sorularını yanıtlayacak çözümlerden bahsedeceğiz.

Makinemizde bulunan SQL Server’in ürün ve sürüm bilgilerine ihtiyacımız olduğu zaman SQL Server Properties bölümünde öğrenebileceğimiz gibi programatik olarak ta bu bilgilere ulaşabiliriz. Bu konuda bize yardımcı olacak SQL Server değişken ve yordamları bulunmaktadır. Üzerinde çalıştığımız SQL Server’a ilişkin tarih, sürüm ve işlemci türü bilgilerini almak için @@VERSION Transact SQL değişkenini kullanabiliriz.

1
SELECT @@VERSION

ifadesi, SQL Server’in kurulumuna ilişkin bilgileri sunar. Örneğin bu ifadeyi, Windows 2003 üzerinde koşan bir SQL 2000 için çalıştırdığımızda, Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2039 (Intel X86) May 3 2005 23:18:38 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 1)
sonucunu elde ederiz. Aynı şekilde Windows XP üzerinde koşan bir SQL 2005 için çalıştırdığımızda ise Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (Intel X86) Oct 14 2005 00:33:37 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 2) bilgilerini elde ederiz. Buradaki 8.00**, 9.00* rakamları SQL Server’in sürümünü belirtmektedir. Bu dönen değeri aşağıdaki gibi parse ederek SQL Server’in sürüm bilgisini daha anlaşılır hale getirmiş oluruz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SELECT
'Kullanılan Ürün' =
CASE
    WHEN @@VERSION LIKE '%Desktop Engine%'
        THEN 'SQL Server Desktop Engine'
    WHEN @@VERSION LIKE '%MSDE%'
        THEN 'Microsoft Database Engine (MSDE)'
    ELSE 'Microsoft SQL Server'
END,
'Sürüm' =
CASE
    WHEN @@VERSION LIKE '%9.00%' THEN '2005'
    WHEN @@VERSION LIKE '%8.00%' THEN '2000'
    WHEN @@VERSION LIKE '%7,00%' THEN '7,0'
    WHEN @@VERSION LIKE '%6,5%' THEN '6,5'
    ELSE 'Eski sürüm'
END

Ayrıca geçerli SQL Server sunucusuna ait propertyler hakkında bilgi döndüren SERVERPROPERTY fonksiyonu veya T-SQL procedure olan sp_server_info veya harici xp_msver yordamı kullanılabilir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
/*SERVERPROPERTY fonksiyonu aracılığyla sunucunun,
Ürün Sürüm numarası ("9.00.1399.06" gibi),
Ürün düzeyi (RTM,SP4 gibi)
ve Sürüm ("Enterprise Edition" gibi) bilgilerini öğrenebiliriz*/
SELECT 'SQL Server '
+ CAST(SERVERPROPERTY('productversion') AS VARCHAR) + '-'
+ CAST(SERVERPROPERTY('productlevel') AS VARCHAR) + '('
+ CAST(SERVERPROPERTY('edition') AS VARCHAR) + ')'
--sp_server_info procedure, geçerli SQL Server hakkında bilgi verir.
EXEC sp_server_info
/*Veya belli bilgileri almak için attributeler girilebilir
EXEC sp_server_info 1 --DBMS_NAME
EXEC sp_server_info 2 --DBMS_VER
*/
EXEC master..XP_MSVER

xp_msver yordamı, server hakkında birçok bilgiyi sunar. Örneğin sunucumuzun hangi işletim sistemi üzerinde kaç işlemciyle ve hangi aktif dili kullanıdını öğrenmek için aşağıdaki kodu yazmamız yeterli olacaktır.

1
Execute master..xp_msver WindowsVersion,Language, ProcessorCount

 

INDEX NAME INTERNAL_VALUE CHARACTER_VALUE
3 Language 1033 English (United States)
15 WindowsVersion 170393861 5.1 (2600)
16 ProcessorCount 4 4

@@VERSION değişkeninin döndürdüğü ifadedeki 7.00, 8.00 veya 9.00’dan sonraki rakam bu makine üzerinde hangi service packin hotfixin kurulu olduğunu temsil eder.
Geçerli SQL Server sunucusu hakkında bilgi almak için Enterprise Manager / Management Studio araçları da kullanılabilir. Bu araçların içindeki Server Registration bölümünden Server Properties menüleri kullanılarak bu SQL Server sürüm, service pack bilgilerine ulaşılabilir.

NO SP (RTM OR GOLDEN) SP1 SP2 SP3/SP3A SP4 SP5 SP5A
SQL Server 6.0 6.00.121 6.00.124 6.00.139 6.00.151
SQL Server 6.5 (Hydra) 6.50.201 6.50.213 6.50.240 6.50.258 6.50.281 6.50.415 6.50.416
SQL Server 7.0 (Sphinx) 7.00.623 7.00.699 7.00.842 7.00.961 7.00.1063
SQL Server 2000 (Shiloh) 8.00.194 8.00.384 8.00.534 8.00.760 8.00.2039
SQL Server 2005 (Yukon) 9.00.1399.06

Konuyla ilgili download linkleri, http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q321185 adresinde bulabilirsiniz.

Kaynak:http://www.ahmetkaymaz.com/2006/03/20/sql-serverin-kurulum-ve-surum-bilgisi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *