Mssql de tarih işlemleri benim için her zaman sıkıntılı olan işlemler olmuştur. Sql konusunda eminim ki birçok arkadaşımız da bu sıkıntıları yaşıyor. Bu yazım da sizlere ufak ama çok sıkça kullanılacak bir kod parçası vereceğim.

Farz edelimki başlama tarihi olan bir tablomuz olsun ve bizde başlama tarihi bugüne ait olan verileri çekelim. Bu arada alanımızın veri tipi datetime.

Sorgumuz,

1
Select * from Firmalar where CONVERT(NVARCHAR,BaslamaTarihi,104) = CONVERT(NVARCHAR,GETDATE(),104)

Kaynak:http://www.osmankurt.net/category/SQL-Server.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *