Domain ortamında kullanıcının yetkili olduğu klasör listesini almak için aşağıdaki komutu ms-dos komut penceresinden yönetici olarak çalıştırmanız yeterli. İşlem tamamlandığında yetkili olduğu klasörlere ait bilgileri “C:” sürücüsü içerisinde “erisim.txt” adında dosya içerisine kaydediyor.

icacls c:\*. /findsid KullaniciAdi /t /c /l >c:\erisim.txt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *